Duda Holding

Work, dreams and perseverance are the key to success

Contact

Duda Holding
ul. Królewska 16
00­103 Warsaw

Tel. +48 65 615 70 00
E­mail office@dh.pl
www.dh.pl

 

Company details:

DUDA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Królewska 16, 00-103 Warszawa, Polska

NIP: 6991879857, REGON: 300002136, KRS: 0000767161

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 18 711 833,00 ZŁ