Duda Holding

Informacje dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

Informacje ogólne

Obrady Walnego Zgromadzenia ("Walne Zgromadzenie") spółki Duda Holding S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Duda Holding S.A.

Kontakt w sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami: office@dh.pl 

 

Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies